Rytterne er innforstått med følgende:

 • Å selv trene regelmessig og målrettet – minimum 3.500 kms sykling ute før avgang mot Roma. Syklingen må være en tilpass blanding av intervall-, bakke- og langturer. I tillegg annen relevant trening (som spinning, skigåing mv.) henover vinteren
 • Å medvirke positivt til det sosiale liv på og omkring laget
 • Å bruke lag-bekledningen underveis på turen til Roma (gjerne også ved trening i forkant).
 • Den samlede pris for opplegget er DKK 39.900,-
 • At innbetale depositum (DKK 5.000) senest 2 uker etter påmelding. Restbetaling (DKK 34.900,-) faktureres i to rater vinteren/våren 2025. Seneste innbetaling er 1. mai 2025.
 • Å så langt som mulig delta i fellesarrangementer ifbm. trening og evt. øvrige sosiale tiltak
 • Å delta i ryttersamtale med lagledelsen i løpet av våren, hvis lagledelsen finner det nødvendig for å følge opp rytternes aktuelle sykkelform og generelle fysiske form
 • At det kan avholdes en ”Stopprøve” før avgang mot Roma. Her kan rytteren tas av laget, hvis lagledelsen vurderer at rytterens fysiske tilstand gjør at turen til Roma ikke kan gjennomføres uten (større) hjelp
 • At hele arrangementet kun gjennomføres hvis lagledelsen vurderer at det er tilstrekkelig mange påmeldte

 

Rytterne kan forvente følgende:

 • Et sett sykkelbekledning bestående av 2 stk. sykkeltrøyer, 2 stk. sykkelshorts,
  1 stk. regnjakke/vindvest, 2 par hansker, 1 stk. t-shirt
 • Forum og informasjon på Facebook (facebook.com/pedalpeople.cc)
 • Løpende relevant informasjon
 • Rytterarrangement, f.eks. ”Langtur-weekend” med sykling samt råd og veiledning om vedlikehold av sykkelen i treningsperioden. Deltakelse betales separat
 • Råd og veiledning til eventuell anskaffelse av ny sykkel til turen
 • En tilrettelagt tur til Roma som inkluderer fullpensjon de fleste dager (enkelte lunsj og middager inngår ikke grunnet praktikk) og overnatting underveis samt to overnattinger i Roma med 1/4-pension
 • Seiersfest i Roma ! Hjemtransport av sykkel fra Roma
 • Hjemtransport av sykkel fra Roma (til Larvik / Sandefjord)

 

Regler for avmelding, manglende deltakelse og avlysning fra arrangørs side:

 • Påmeldingen er bindende
 • Avmelding innen 2 uker etter påmelding kan skje fritt
 • Avmelding etter 2 uker etter påmelding: Depositum er tapt, eventuell øvrig innbetalt beløp tilbakebetales
 • Avmelding etter 6 uker etter påmelding og innen 1. mai 2025: 50% av innbetalt beløp utover depositum tilbakebetales
 • Avmelding etter 1. mai 2025: Ingen tilbakebetaling
 • Manglende deltagelse som følge av ”Stopprøve” eller annet: Ingen tilbakebetaling
 • I tilfelle av arrangørs avlysning som følge av Force Majeure: ingen tilbakebetaling
 • I tilfelle av arrangørs avlysning av andre grunner enn Force Majeure: innbetalt beløp tilbakebetales med fratrekk av eventuelle påløpte kostnader

 

Det med liten skrift:

Ansvarsfraskrivelse: Den enkelte rytter kan alene gjøre krav gjeldende overfor arrangøren, hvis arrangøren har handlet uansvarlig og krav kan alene gjøres gjeldende for det beløp, det er tegnet forsikring for.
Den enkelte rytter er selv ansvarlig for alle forsikringer, herunder eventuelle forsikringer knyttet til treningsturer, utstyr ol. samt forsikring for selve turen til Roma. Den enkelte rytter ansvarer selv for bagasje, sykkel mv., også selv om det fx fraktes i arrangørens biler og håndteres av arrangørens personale. Skadet bagasje, sykkel mv. erstattes ikke.
Arrangøren er berettiget til å endre navn på prosjektet i forhold til kontrakt med eventuell hovedsponsor / større sponsor uten at dette har innflytelse på rytterens deltakelse.
Oslo-Roma arrangeres av Pedal People (www.pedalpeople.cc). Pedal Peoples reisebestemmelser er gjeldende.

Pedal People 

Hent Rytteravtalen som pdf