Bestilling af enkeltrom

Prisen for enkeltrom er NOK 8.450